กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ศบภ.มทบ.210 บูรณาการทุกภาคส่วนฝึกซักซ้อมบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อ 12-16 มี.ค.64 ศบภ.มทบ.210 โดย พล.ต.สามารถ จินตสมิทธิ์ ผบ.มทบ.210/ผอ.ศบภ.มทบ.210 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนจัดการฝึกซักซ้อมบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความชำนาญ มีความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อออกปฏิบัติงานจริง
 
โดยมี สนง.ปภ.จว.น.พ.,นรข., ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม, นพค.22,ตำรวจน้ำ, ชลประทาน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครพนม, อำเภอเมืองนครพนม, อบต.กุรุคุ, อบต.บ้านผึ้ง, สมาคมกู้ภัยศรีสัตตนครพนม ,สมาคมกู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนม,รด.จิตอาสา รร.บ้านผึ้งวิทยาคม พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมทำการฝึกอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการฝึกซักซ้อมบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนประกอบด้วย
 
– ขั้นที่ 1 การอบรมตามทฤษฎี
– ขั้นที่ 2 การฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ(TTX)
– ขั้นที่ 3 การฝึกตามหน้าที่
 
โดย ในการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติตามลำดับสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มการบังคับบัญชา, 2) กลุ่มให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์, 3) กลุ่มค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัน, 4) กลุ่มการขนส่งและอพยพ และ 5) กลุ่มการส่งกำลังบำรุงและจัดตั้งโรงครัวสนาม โดยดำเนินการฝึกอบรม ณ อาคารร้อย สห.มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง  และในขั้นที่ 4 การฝึกภาคสนามในการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง อ.เมือง จ.นครพนม โดยกำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More