กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2564

     พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 / รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2564 ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
     ในวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันสถาปนาวันไทยอาสาป้องกันชาติขึ้น โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีความร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือในการดำเนินกิจการไทยอาสาป้องกันชาติ โดยในวันนี้ได้มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เทศบาล อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และมวลชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วีรชนที่ได้เสียสละชีพเพื่อประเทศชาติในอดีต หลังจากนั้นได้เดินทางไปสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 2 อีกด้วย

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 2
Views Today : 110
Views Yesterday : 114
Views Last 30 days : 8235
Total views : 414858