กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

“กำลังรบที่แข็งแกร่ง เกิดจากบุคคลากร การฝึกและยุทโธปกรณ์”

      เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม มทภ.2 และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย (นอกที่ตั้ง) ประจำปี 2564 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. พร้อมทั้งให้คำแนะนำกำลังพลของหน่วยฝึกให้เกิดความชำนาญตามตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งทำการรบร่วมในสถานการณ์การรบ โดยทำในสิ่งที่ทำไม่ได้ ให้ทำได้ สิ่งที่ยากให้เกิดความง่าย สิ่งที่ง่ายให้กลายเป็นประจำ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More