Archive - สิงหาคม 18, 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ยิงปืนเพิ่มทักษะความชำนาญ ”ข้าคือทหารราบ

     กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จัดการยิงปืนด้วยกระสุนจริงในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ให้กับกำลังพลส่วนรับการฝึกเป็น หน่วยหมู่ตอน หมวด ประจำปี 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

เกียรติบัตรนี้ขอมอบไว้…ว่าครั้งหนึ่งท่านได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มภาคภูมิ

     พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.พล.ร.3 มอบเกียรติบัตร ให้กับกำลัง ร.3 พัน.3 แทนคำขอบคุณและเชิดชูในความดี จากกรณีกำลังพล ร.3 พัน.3 เข้าช่วยเหลือประชนชนผู้ประสบเหตุ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองทัพบกมุ่งสร้างเยาวชนสำนึกดี ภาคภูมิใจความเป็นไทย มอบรางวัลประกวดบทเพลง สร้างรักสามัคคี พร้อมนำทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์

     พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการมอบรางวัล “การประกวดขับร้องบทเพลงส่งเสริมความรักความสามัคคี โดย ตัวแทนจากกองทัพภาคที่ 2...

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 6
Views Today : 76
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 8442
Total views : 417812