กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ยิงปืนเพิ่มทักษะความชำนาญ ”ข้าคือทหารราบ

     กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จัดการยิงปืนด้วยกระสุนจริงในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ให้กับกำลังพลส่วนรับการฝึกเป็น หน่วยหมู่ตอน หมวด ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความชำนาญ ความเชื่อมั่น ในการใช้อาวุธระดับบุคคล หมู่ หมวด ก่อนที่จะออกทำการฝึกนอกที่ตั้งต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More