กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพบกมุ่งสร้างเยาวชนสำนึกดี ภาคภูมิใจความเป็นไทย มอบรางวัลประกวดบทเพลง สร้างรักสามัคคี พร้อมนำทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์

     พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการมอบรางวัล “การประกวดขับร้องบทเพลงส่งเสริมความรักความสามัคคี โดย ตัวแทนจากกองทัพภาคที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับสอง ได้แก่บทเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” จากโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ. สกลนคร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กองทัพบกจัดขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีงาม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่มีสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More