กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Monthly Archives

เมษายน 2019

คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2…

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สมาชิกหน่วยขึ้นตรงสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2…

พันเอกสุรชิน กาญจนจิตติ ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงพลังงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยม…

    พันเอกสุรชิน กาญจนจิตติ เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงพลังงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ณ บ้านครึมม่วง ต.เมืองเกษตร…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

     พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อย ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ได้เดินทาง…

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ อุทยานแห่งชาติทับลาน

      เมื่อวันที่ 28 เม.ย.62 เวลา 14.00 น. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)ได้กรุณามอบหมายให้ พ.ท.วรัตถ์ รุ่งกลาง หน.กบค.กอ.รมน.จังหวัด น.ม.เข้าร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ราชันย์…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จ.บุรีรัมย์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จ.บุรีรัมย์ ในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัด 1 ที่จะเข้ากองประจำการใน 1 พ.ค.62…

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมเตรียมการรับน้องทหารใหม่ผลัดที่ 1/62…

     พลตรี ณรงค์ กลั่นวารี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับทหารใหม่ น้องเล็กแห่งกองทัพบก ผลัดที่ 1/62…

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ Digital Army Camp (DAC)…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ บริษัท บี.เลย์พลัส จำกัด โดย คุณ เกยูร อุดมถ่าน กรรมการผู้จัดการ ในโครงการ Digital Army Camp (DAC)…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบบ้านตามโครงการ “ทหารบก ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล”

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นาย ชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ทหารบก ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายด้านความมั่นคง โดยมี นาย…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More