ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จ.บุรีรัมย์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จ.บุรีรัมย์ ในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัด 1 ที่จะเข้ากองประจำการใน 1 พ.ค.62 นี้ และยังคงสานต่อนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ โดยให้ญาติและครอบครัวทหารใหม่ได้ร่วมสังเกตการณ์การส่งทหารเข้าหน่วย และได้เห็นกรรมวิธีการรับทหารใหม่ในทุกขั้นตอนที่หน่วยฝึกทหารใหม่ และทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ ความพร้อมของสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลทางด้านสุขภาพ แนวทางการฝึก และสิทธิสวัสดิการอย่างครบถ้วน เพื่อให้ญาติทหารใหม่มีความสบายใจ ไม่เป็นห่วง และเชื่อมั่นว่ากองทัพจะทำให้ทหารใหม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

     และเน้นย้ำผู้บังคับหน่วยตามลำดับชั้น ต้องให้ความสำคัญกับการฝึก หมุนเวียนมาตรวจเยี่ยมดูแลทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และครูทหารใหม่ ถือเป็นเป็นกำลังสำคัญ ในการหล่อหลอมกล่อมเกลาให้ทหารใหม่ แปรสภาพจากบุคคลพลเรือนเป็น”ทหารอาชีพ”

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 282
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7368
Total views : 441976