ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

     “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ” พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ร.23 จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติปี 2567” มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

     ร.23 จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติปี 2567” มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย กรมทหารราบที่ 23...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ซ่อมแซมบ้านให้น้อง หลังที่ 3

     “ซ่อมแซมบ้านให้น้อง หลังที่ 3” ผบ.ร.23 ไปเยี่ยมบ้าน สำรวจสภาพและจัดชุดช่างเข้าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของ พลฯ ทรงวุฒิ สุดสม ผลัดที่ 2/66...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย