ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ส่งมอบความสุข ส่งมอบบ้าน ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

     พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผบ.ร.8 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้ามาปราศรัยแถลงนโยบาย ในพื้นที่ค่ายทหาร ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ให้การสนับสนุนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

     กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้ามาปราศรัยแถลงนโยบาย ในพื้นที่ค่ายทหาร...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย