ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. แผนการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (ใช้จ่ายจากงบพัฒนา) ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

ประกาศแผนและรายละเอียด

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 256๗ (งานปรับปรุงโรงนอนหน่วยฝึกทหารใหม่) ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6

ประกาศแผน

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ทั่วไป (โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3

ประกาศแผน1

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง