Author - ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รอง มทภ.2 เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คำแนะนำ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลโท ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนาม แฮลิคอปเตอร์ ค่ายฝึกรบพิเศษหนองตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนาม แฮลิคอปเตอร์ ค่ายฝึกรบพิเศษหนองตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวโหลด ร่างประกาศ ดาวโหลด...

บทความประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี “วันทหารผ่านศึก”

ความหมาย วันทหารผ่านศึก เป็นวันที่ทหารไทยกลับมาจากการรบสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการช่วยเหลือครอบครัวทหาร ที่เสียชีวิตจากการรบ...

บทความประชาสัมพันธ์

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN)

     เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (อังกฤษ : Virtual Private Network : VPN) คือ เครือข่ายเสมือนที่ยอมให้กลุ่มของ site สามารถสื่อสารกันได้. นโยบายในการใช้งานใน VPN...

ข่าวพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์กองทัพบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๑๙

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์กองทัพบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๑๙...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มทภ.2 ร่วมพิธีบวงสรวงถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จบูรพกษัตริย์ วีรกษัตรี

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จบูรพกษัตริย์ วีรกษัตรี...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 261
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6196
Total views : 444904