กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร

     กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ในบริเวณพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2…

การศึกษาสำคัญต่อชาติบ้านเมือง

     พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 6 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษา "โครงการพี่ทหารสานฝันทางการศึกษา"…

มทบ.26 จัดกิจกรรมโครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์

     พันเอก สันทัด จันทน์มาลา รองผู้บัญชการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์ ในโครงการพี่ทหารสานฝัน จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท 3…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

     กองทัพภาคที่ 2 จัดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา…

สร้างบ้านหลังใหม่ แก่ผู้ยากไร้ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ร.13 พัน 2 จัดกำลังพล จิตอาสา ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสี และ ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าดำเนินการสร้างบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลโคกสี จำนวน 1…

1 หยดโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

     วันที่ 2ก.ย.65 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่13 จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เพื่อช่วยเหลือ นางธิติญาดา พลไฟฟ้า ครูกศน.อำเภอเมืองอุดรธานี…

วันสถาปนา กองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 74

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และหน่วยรอง กองทัพภาคที่ 2 และข้าราชการในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาและ สมาคมแม่บ้านทหารบก…

การตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกรม และผบ.หน่วยระดับกองพัน

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธี การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับการกรม/ผู้บังคับการกรมทหารพราน…

ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน

     กองพลทหารราบที่ 6 โดย กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์…

รองแม่ทัพภาคที่2 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดประจำปี 2565

     พลตรี บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565 โดยได้ให้คำแนะนำ แนวทางการฝึก เพื่อให้มีประสิทธิภาพ…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More