กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบอาคารเด็กเล็ก รร.บ้านวังไฮหนองกุง อ.เมืองนครพนม

     เมื่อ 19 ก.พ.64 เวลา 15.30 น. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเด็กเล็ก และสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก รองแม่ทัพภาคที่ 2, นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, พ.อ.สถาพร บุญชู รอง ผบ.มทบ.210, หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล มทบ.210 และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ร่วมพิธี
     สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ช.2 พัน.202 ร่วมกับ มทบ.210 ,นรข.เขตนครพนม และกลุ่มจิตอาสาก๊อกแชร์บุญ ในการเข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ทางโรงเรียน และน้องๆนักเรียน ได้มีอาคารเรียนที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อการเรียนการสอน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More