กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุด อาคาร บก.ทภ.2 (ตึกใหม่ส่วนต่อเติม) อาคารหมายเลข 1/05 โดยให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อมปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมระบบไฟฟ้า -ประปาเร่งด่วน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More