ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพุทธศาสนสถาน ทภ.2

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพุทธศาสนสถาน ทภ.2 ให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อมปรับปรุง จำนวน 10 รายการ วงเงิน 45,200 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมระบบไฟฟ้า-ประปาเร่งด่วน

ดาวโหลด

ประกาศ-4-ธ.ค.-63-1

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216