ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำ ผสบ.ทภ.2 โดยให้ ผยย.ทภ.2 รับผิดชอบ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 24,289 บาท

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำ ผสบ.ทภ.2 โดยให้ ผยย.ทภ.2 รับผิดชอบ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 24,289 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ กลุ่มงบงานการบริการงานและบริหารหน่วย งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.2 (บก.ทภ.2) งานย่อย การ ซบร. และรักษาครุภัณฑ์

ดาวโหลด

ประกาศ-4-ธ.ค.-63

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216