ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำสโมสรร่วมเริงไชย

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำสโมสรร่วมเริงไชย โดยให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อม จำนวน 3 รายการ วงเงิน 25,323 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.2 (บก.ทภ.2)

ดาวโหลด

 

ประกาศ-4-ธ.ค.-63-2

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216