กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการรับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการรับน้องใหม่แห่งกองทัพบก ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 ที่จะเข้าประจำการตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งได้เข้ามารายงานตัว ณ จุดคัดแยกอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะได้ส่งไปยังหน่วยฝึกต่างๆ ภายในค่ายสุรนารี และค่ายสุรธรรมพิทักษ์
      จากการสังเกตุน้องๆ ที่เข้ามา ถือว่ามีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม และเตรียมตัวมาดีมาก ทั้งทรงผม ความพร้อมทางร่างกาย เพราะจากการสอบถาม น้องๆ บอกทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ จากรุ่นพี่ สื่อที่ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางจึงทำให้ได้รับข่าวสาร หรือจากสื่อโซเชียลต่างๆ ทำให้ทั้งญาติๆ ของน้องๆ ทหารใหม่คลายความกังวลไปได้ และมีความตั้งใจที่เข้ามารับใช้ชาติตลอดห้วงระยะเวลา 2 ปี นี้
 
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More