กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จึงจัดพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

     วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี (Chulalongkorn Day) เป็นวันสำคัญที่คนไทยรู้จักกันดีคือ “วันเลิกทาส” ตั้งแต่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 และห้ามมีการซื้อขายทาสอีกในประเทศไทย วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช”
     กองทัพภาคที่ 2 จึงจัดพิธีวางพวงมาลา โดยมี พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ถวายสักการะในครั้งนี้ ณ ศาลาวงกลมพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More