กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติในการเฝ้าระวังริมฝั่งแม่น้ำโขง

     พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติในการเฝ้าระวังริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร และตรวจดูสินค้าไม่ผ่านศุลกากรที่ ร้อย.ทพ.2205 ตรวจยึดได้ ในพื้นที่

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More