กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนหมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตร
     โดยร่วมกัน รื้อผักตบชวา และเก็บขยะมูลฝอยที่อุดตันขวางทางระบายน้ำ ณ บ.ปากช่อง หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ หน่วยฯ ได้มีการเตรียมกำลัง และติดตามสถานการณ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้าช่วยเหลือโดยทันที
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More