กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man challenge (สานพลังไทย ใจมั่นคงปีที่ 2)

พ.อ.นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมแข่งขัน Thailand Smart Soldier Strong Man challenge (สานพลังไทย ใจมั่นคงปีที่ 2) ประกอบด้วย การแสดงความรักความสามัคคี และความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการแข่งขันทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรูปแบบใหม่ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก (A.R.C.P.T.) จำนวน 6 สถานี ซึ่งประกอบด้วย สถานียกน้ำหนัก, สถานีโยนลูกบอลน้ำหนัก, สถานีท่ดันพื้นละมือ, สถานีวิ่ง ลาก ยก, สถานีท่าโหยนยกเข่าแตะศอก, และสถานีวิ่ง 2 กม. และการทำ CPR  ณ สนาม ร.23 พัน.1 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More