กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีจัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีจัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี โดยมี คณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,อดีตผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีฯ

      โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กำเนิดขึ้นพร้อมๆ กับ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โดยเริ่มจากการจัดตั้งทหารมหาดเล็กเด็ก ที่เรียกว่า “ทหารมหาดเล็กไล่กา” จำนวน 12 คน ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้ขยายกำลังขึ้นโดยฝึกข้าหลวงเดิมให้เป็นทหารมหาดเล็กสมทบกับพวกมหาดเล็กไล่การวม 24 คน จึงเรียกทหารในชุดนี้ว่า “ทหาร 2 โหล” และต่อมาได้เพิ่มจำนวนทหารมหาดเล็กเป็น 72 คน แต่งตั้งเป็นกองทหารมหาดเล็กสำหรับรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิด จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักของกองทัพบก ออกมารับใช้ประเทศชาติ เป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง 131 ปี เพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้น และกลายเป็นสถาบันหลักที่ได้มีส่วนในการดูแลประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจากภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ และสนองตอบต่อทุกภารกิจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

   ซึ่งมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมรูป ร.5, พิธีบำเพ็ญกุศล ปล่อยนก ปล่อยปลาย, ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More