ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีจัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีจัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี โดยมี คณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,อดีตผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีฯ

      โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กำเนิดขึ้นพร้อมๆ กับ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โดยเริ่มจากการจัดตั้งทหารมหาดเล็กเด็ก ที่เรียกว่า “ทหารมหาดเล็กไล่กา” จำนวน 12 คน ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้ขยายกำลังขึ้นโดยฝึกข้าหลวงเดิมให้เป็นทหารมหาดเล็กสมทบกับพวกมหาดเล็กไล่การวม 24 คน จึงเรียกทหารในชุดนี้ว่า “ทหาร 2 โหล” และต่อมาได้เพิ่มจำนวนทหารมหาดเล็กเป็น 72 คน แต่งตั้งเป็นกองทหารมหาดเล็กสำหรับรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิด จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักของกองทัพบก ออกมารับใช้ประเทศชาติ เป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง 131 ปี เพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้น และกลายเป็นสถาบันหลักที่ได้มีส่วนในการดูแลประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจากภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ และสนองตอบต่อทุกภารกิจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

   ซึ่งมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมรูป ร.5, พิธีบำเพ็ญกุศล ปล่อยนก ปล่อยปลาย, ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

 

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 6
Views Today : 76
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 8442
Total views : 417812