ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาสและมีภาระในการเลี้ยงเด็กเล็ก ผบ.กองกำลังสุรนารี เล็งเห็นปัญหาความลำบากของพี่น้องประชาชนจึงได้ประสานกับ อสม.และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแนงมุด ทำการสำรวจความเดือดของพี่น้องประชาชนที่ยากจนและมีเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 1900 น.
    พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อน พร้อมมอบนมโคให้กับเด็กเล็กเพื่อบริโภคในพื้นที่ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ครอบครัว ที่มีฐานะยากจนเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนในขั้นและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19
     ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนทุกครอบครัวและขอให้ทุกคนอดทนเข้มแข็ง ต่อสู้ไปด้วยกัน พร้อมทั้ง มอบหมายให้ จนท.จากโครงการทหารพันธุ์ ร.23 พัน 3 เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมดิน น้ำหมักชีวภาพ และ พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสพปัญหาความเดือนร้อนโดยทันที และจะเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่
“เพราะความเดือดร้อนของประชาชนมิอาจรอได้” “กองกำลังสุรนารี”

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220