ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ทหารเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนเข้าถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนเข้าถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้วงวันที่ 22-25 เมษายน 2563 โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า ลูกเห็บตก ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหาย ในหลายพื้นที่ของ อำเภอกันทรวิชัย และ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
     พลตรี อดุลย์ บุญธรรมจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 6 จึงได้สั่งการให้หน่วยเข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยพันโท พัทธดนย์ สัมมาโพธิ์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ได้จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสา จำนวน 2 ชุด โดยในชุดแรก นำโดย ร้อยโท สุระเกียรติ คงสุข พร้อมกำลังพล จำนวน 18 นาย ร่วมกับส่วนราชการ อ.กันทรวิชัย ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ้านคันธา หมู่ที่ 1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือในการ ซ่อมแซมหลังคา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ตัดต้นไม้ และเคลื่อนย้ายสิ่งของ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางพรทิพย์ ป้อมอาษา, นางสมถวิล ว่าไพร,นางสมควร กรุงแสนเมือง
     และ ชุดช่างจิตอาสา ชุดที่ 2 นำโดย จ่าสิบเอก เฉลิมพล กองแซง พร้อมกำลังพล จำนวน 8 นาย ร่วมกับกำลังพล ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 และผู้นำชุมชน ร่วมให้การช่วยเหลือ ณ บ้านเลขที่ 24 บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยได้เข้าดำเนินการ รื้อถอนส่วนโครงสร้าง และหลังคาที่หักพัง พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมแซมโครงหลังคาเพื่อเตรียมดำเนินการมุงหลังคาต่อไป
     สำหรับการช่วยเหลือในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น พันโทจิระกิจ จิตรภักดี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือในการรื้อถอน และซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พื้นที่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 19 และบ้านแดง หมู่ที่ 20 ตำบลเหนือเมืง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางทองใบ สุวรรหาร บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 19, นางลาวัลย์ พันธไชย บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 19, นางจิดาภา มหาพรม เลขที่ 64 หมู่ที่ 20 และ .นายไชยยา อารีเอื้อ 130 หมู่ที่ 20
     พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขั้นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในห้วงสถานการณ์ COVID-19 อีกด้วย ซึ่งการเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนของหน่วยนั้น เป็นไปตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก “เมื่อประชาชนเดือดร้อน ให้หน่วยเข้าช่วยเหลือทันที ไม่ต้องรอให้สั่ง ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 2
Views Today : 439
Views Yesterday : 427
Views Last 30 days : 5918
Total views : 452208