กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 มอบเงินทุนสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบแก่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

     คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะ ร่วมมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบแก่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศิลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นผู้รับมอบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค  COVID-19 ที่กำลังแพร่กระจ่ายอยู่ในปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ และบุคลากรแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่สู้กับ COVID-19 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี. อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More