ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 ส่งกำลังพลกรมทหารพรานที่ 21 และกรมทหารพรานที่ 26 เพื่อไปปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีส่งกำลังพล กรมทหารพรานที่ 21 และกรมทหารพรานที่ 26 เพื่อไปปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ในห้วง เมษายน 2563 โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหาร โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้อนุมัติการสับเปลี่ยนกำลังพลกรมทหารพราน ในการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพภาคที่ 2 จัดกำลังพลได้แก่ กรมทหารพรานที่ 21 จํานวน 5 กองร้อย และ จัดจากกรมทหารพรานที่ 26 จํานวน 1 กองร้อย ไปสับเปลี่ยนกําลังกับ กรมทหารพรานที่ 22 เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อำเภอยะรัง และ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

     ทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจที่สําคัญในห้วงที่ผ่านมา กรมทหารพรานที่ 21 และกรมทหารพรานที่ 26 ได้ทําการฝึกเพื่อเตรียมการปฏิบัติภารกิจในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ีผ่านมา โดยมีขอบเขตเนื้อหาวิชา ประกอบด้วย การฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธี โดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, การฝึกต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง โดยกรมสรรพาวุธทหารบก , การอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการข่าว โดยโรงเรียนข่าวทหารบก ,การอบรมเจ้าหน้าที่ด้านกิจการพลเรือน โดยโรงเรียนกิจการพลเรือน ทหารบก , การอบรมเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการเคลื่อนย้ายกำลังต่อไป

โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้กำลังใจและขอบคุณที่ทุกท่านได้เสียสละสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 47
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8277
Total views : 443267