กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรม “หลังสูตรเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ”

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมสานสัมพันธ์มวลชน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลังสูตรเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ” พร้อมประดับเครื่องหมายปีกร่มและมอบใบประกาศ

โดย มณฑลทหารบกที่ 29 ร่วมกับจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้บูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นภาคส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

โดยมีความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองซึ่งมีรากฐานความมั่นคงของประเทศรวมถึงการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องซึ่งจัดขึ้นเป็นจำนวน 8 รุ่นในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 8 ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 13 มีนาคม 63

ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 470
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10018
Total views : 430510