ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

การฝึกผสมระหว่าง ทบ.ไทย และ ทบ. สหรัฐฯ ในรหัส Hanuman Guardian 2020

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00  พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม การฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทย และ กองทัพบกสหรัฐฯ ภายใต้รหัสการฝึก Hanuman Guardian 20 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการฝึก ณ สโมสรนายทหาร ร.23 พัน.1 และตรวจเยี่ยมการฝึก เสนารักษ์ ลานอเนกประสงค์ ร.23 ตรวจเยี่ยมการฝึกอาวุธยิงสนับสนุน (ค.60 มม. และ ค.83 มม.) ตรวจเยี่ยมการยิงปืนฉับพลัน การฝึกอาวุธยิงสนับสนุน ณ สนามยิงปืนไชยนุภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้

ซึ่งการฝึกอยู่ในห่วง ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.- 18 พ.ค. 2563 ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมี ทหารจากกองทัพบกไทย และทหารจากกองทัพบกสหรัฐฯ เข้าร่วมการฝึก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นเชื่อมสัมพันธ์ทางไมตรีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคทางยุทธวิธีทางทหาร

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 493
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10041
Total views : 430533