กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

เลขาธิการ รมน.ภาค 2 ร่วมพิธีเนื่องวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2563

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเนื่องวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อรวมพลังมวลชนทุกกลุ่ม และทุกประเภท ได้แสดงออกถึงอุดมการณ์รักชาติ มีความรัก ความสามัคคี พร้อมที่จะผนึกกำลังกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในทุกโอกาสในปีนี้มีกิจกรรมหลัก คือ พิธีสดุดีวีรกรรมบรรพชน พิธีสงฆ์ โดยสมาชิกกลุ่มพลังมวลชน ทั้ง 20 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, นายกสมาคม, นายกสโมสร, นายกสมาคมผู้นำกลุ่มชุมชน, ผู้นำชุมชน, และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรราชธานี  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 452
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10000
Total views : 430492