กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 เวลา 1400 น. พล.ท.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ถูกประกาศให้เป็นเขต ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) จำนวน 8 จังหวัด (นครพนม, มหาสารคาม, บึงกาฬ, หนองคาย, บุรีรัมย์, กาฬสินธุ์สกลนคร และ นครราชสีมา) รวม 46 อำเภอ 287 ตำบล 2,735 หมู่บ้าน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ กองทัพบก จึงได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายนำศักยภาพด้าน กำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการขนส่งน้ำอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรง โดยมีกำหนดกระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้

โดยในปีนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการฯ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน, สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5, การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้มีการสนับสนุนกำลังพล และยุทธปกรณ์จากหน่วยทหาร ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน 34 คัน รถผลิตน้ำดื่ม 3 คัน รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำ 1 คัน รถครัวสนาม 1 คัน และรถยนต์บรรทุกกำลังพลชุดช่างทั่วไป 3 คัน กำลังพล 120 คน

ซึ่งการดำเนินโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ทั้ง 15 แห่งได้จัดเตรียมรถน้ำจำนวน 98 คัน พร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในการได้ทันที และภายหลังจากปล่อยขบวนในวันนี้ จะได้เดินทางไปไปแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง และ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 284
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7370
Total views : 441978