กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 1000 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก และคณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเน้นย้ำว่าทหารล้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส โดยมี พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตต์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติภารกิจ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลอุทัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลของ กองพลพัฒนาที่ 2 โดย กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 นำรถขุดเจาะน้ำบาดาล เข้าช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียง ต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More