กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราช 904 วปร. พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราช 904 วปร. พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ฟังบรรยายสรุปการชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟูหลังน้ำลด การให้ความช่วยเหลือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดอุบลราชธานี

     หลังจากนั้นได้มอบสิ่งของพระราชทาน ประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมพื้นฟูหลังน้ำลดของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่วัดเสนาวงษ์ ในเขตชุมชนเขตท่าบังมัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ, กิจกรรมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ,โรงครัวพระราชทานพร้อมแจกจ่ายอาหารให้กับราษฎรผู้ประสบภัย.,ตรวจเยี่ยมการซ่อมสร้างบ้าน ของคุณยาย อุดร วงค์ปัญญา ที่ดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 6 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและติดตามคณะฯ   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More