กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมและประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

     พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมและประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน กองกำลังรักษาความสงบและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้รับทราบและรับคำชี้แนะจากรองผู้บัญชาการทหารบก ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More