กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 จัดแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การปฏิบัติงานกองทัพภาคที่ 2 ในห้วงที่ผ่านมาพร้อมตอบข้อสักถามของสื่อมวลชน ณ ห้องร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More