กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตรวจการปฏิติบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2

     พลเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์ จเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจ เข้าพิ้นที่ กองทัพภาคที่ 2 เพื่อตรวจการปฏิติบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 โดยมี พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More