กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่พภาคที่ 2 ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่พภาคที่ 2 ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะมีขึ้น ในห้วงระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยมีพิธีตักบาตร ณ วัดพระนารายณ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More