กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ ทหารใหม่ ที่เข้าประจำการยังหน่วยฝึกต่างๆ ในพื้นที่ค่ายสุรนารี

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ ทหารใหม่ ที่เข้ามาทำการคัดแยกเข้าประจำการยังหน่วยฝึกต่างๆในพื้นที่ค่ายสุรนารี และหน่วยใกล้เคียง โดยมีการคัดแยก ณ โรงยิมอเนกประสงค์ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More