กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนตามโครงการ “สัมนาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2/2562”

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนตามโครงการ “สัมนาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2/2562 โดยสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก พร้อมสื่อมวลชนกว่า 60 ชีวิตเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกองทัพบกในพื้นที่อีสานและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลตรี ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More