กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจังหวัดยโสธร

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร, ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดยโสธร,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ ซึ่งมี พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ รองเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 / เลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเสนอขอโครงการฯ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ร่วมกิจกรรมจำนวน 450 คน ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More