กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการจ้างงานสนับสนุนภารกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และโครงการเกษตรอาหารกลางวันให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ภาคอีสาน

     พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการจ้างงานสนับสนุนภารกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และโครงการเกษตรอาหารกลางวันให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ภาคอีสาน โดยความร่วมมือจาก ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นาย รณชาติ กรงกรด ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา โดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และบุตรในพื้นที่ร่วมรับฟัง ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More