กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญทหารหาญพื้นที่ภาคอีสาน

    พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ภาคอีสานตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญทหารหาญพื้นที่ภาคอีสาน ที่ปฏิบัติงานในพื้นอีสานตอนล่างด้านกองกำลังสุรนารี โดยมี พลโท ธนากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและติดตามคณะในพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More