กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตอุบลราชธานี

          พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี และได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจสามแยกถ้ำเสือจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบเรือ ณ ท่าเรือประเพณี บ้านนาสีดา อีกทั้งยังได้ตรวจภูมิประเทศทางน้ำ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า บ้านยักษ์คุฯ  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More