กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน นำรถจักรยานยนต์ Army Delivery แจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ได้จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” นำรถครัวสนาม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ประกอบอาหาร ปรุงสุก จำนวนกว่า 1,000 กล่อง โดยรถจักรยานยนต์ Army Delivery ออกแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 นำจักรยานยนต์เข้าร่วมกว่า 55 คัน ประกอบด้วย กองพลทหารราบที่ 3 กองพลทหารม้าที่ 3 และ มณฑลทหารบกที่ 21 เพื่อนำอาหารที่ปรุงสุก นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบค่ายทหาร เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และพร้อมกันนี้ได้จัดให้บริการตัดผมให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดบุ่ง ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More