กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พลตรี ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสิธุ์ กล่าวรายงานและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องดอกพะยอม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More