ประกาศราคากลาง

งานซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงนอนจุ90 คน พร้อมห้องน้ำ– ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ ให้กับ ช. พัน.๒๐๒

งานซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงนอนจุ90 คน พร้อมห้องน้ำ– ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ พัน.สบร.๒๒ บชร.๒  ให้กับ ช. พัน.๒๐๒

5. ปปช.ซื้อครุภัณฑ์อาคาร พัน.สบร.22 บชร.2 ปี61

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220