ประกาศราคากลาง

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนที่หมดอายุการใช้งานของ ทบ. งานก่อสร้างโรงนอนทหาร 90 คน และก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ พัน.สบร. บชร.22 ให้กับ ช.2 พัน.202 ดำเนินการก่อสร้าง

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนที่หมดอายุการใช้งานของ ทบ. งานก่อสร้างโรงนอนทหาร 90 คน และก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ พัน.สบร. บชร.22 ให้กับ ช.2 พัน.202 ดำเนินการก่อสร้าง

3. ปปช. ก่อสร้างโรงนอนทหาร พัน.สบร.22 บชร.2 ปี 61

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 271
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6059
Total views : 444914