ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีพุทธบูชา วัดมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน

     เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2567 พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีพุทธบูชา วัดมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
     ซึ่งวัดมะเกลือใหม่ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.234 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2489 ปัจจุบัน มีพระครูปัญญาวัฒนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน เป็นเจ้าอาวาสวัดมะเกลือใหม่ได้รับการพัฒนามาโดยลำดับ จนได้รับการประกาศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี 2566
     ทางวัดได้มีการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีพุทธบูชา เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 443
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5408
Total views : 447102