ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่องการเลี้ยงดูบุตรเพื่อสร้างสุขภาวะที่เหมาะสมในครอบครัว และการเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 67 เวลา 1330 – 1700 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย
     พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การเลี้ยงดูบุตร เพื่อสร้างสุขภาวะที่เหมาะสมในครอบครัว และการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร โดยมี คุณพรชนก บุญธรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 พร้อม สมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงฯ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม และสำหรับผู้เข้ารับฟังคำบรรยายมีกำลังพลและครอบครัวหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200 คน
     การจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่องการเลี้ยงดูบุตรเพื่อสร้างสุขภาวะที่เหมาะสมในครอบครัว และการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของสถาบันครอบครัว การเตรียมความพร้อม และการดูแลบุตรอย่างถูกวิธี
โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง นิภากร อึ้งเจริญธนกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายในหัวข้อเรื่องการเลี้ยงดูบุตร และพ.ท.เอกศิษฎ์ ชัยอมรทรัพย์ สูตินรีแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี
     สำหรับครอบครัวถือเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญถือเป็นรากฐานของระบบสังคมทั้งหลาย ทุกๆ คนย่อมได้รับการอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัว และได้รับความรักจากพ่อแม่ ที่แตกต่างกันออกไป
     ดังนั้นพ่อแม่จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ในการปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องให้กับบุตรผมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของสถาบันครอบครัว การบรรยายพิเศษในวันนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว ของกองทัพภาคที่ 2 ในโอกาสต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 283
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6071
Total views : 444926