ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พิธีมอบทุนการศีกพาแต่บุตรข้าราชการ ภายใน บก.ทก.2

ในวันพุทธที่ 22 พ.ค. 67 เวลา 1100 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี
      พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 และคุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการในกองทัพภาคที่ 2
    ซึ่งพิธีในวันนี้ เป็นการจัดพิธีครั้งที่ 2 เพื่อให้บุตรหลานกำลังพลที่ติดธุระไม่สามารถเข้าร่วมได้ในครั้งแรก และมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับน้องๆ ที่มาร่วมพิธีเช่นเดียวกัน
     แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า บุตรหลานที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้จะเห็นได้ว่าพ่อแม่ของเราทำงาน มีความยากลำบาก กว่าจะได้เงินมาใช้ภายใครอบครัวในแต่ละเดือนทุนการศึกษาที่มอบในวันนี้เป็นเงินที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตน แต่ในสิ่งที่ดีงาม ละเว้นการประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีและผิดกฎหมาย
    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง เพื่อความสำเร็จที่รอเราอยู่ในวันข้างหน้า ซึ่งผู้บังคับบัญชาในกองทัพภาคที่ 2 ทุกท่านจะให้การส่งเสริมสวัสดิการด้านการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรข้าราชการ ในกองทัพภาคที่ 2 ในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ทุกคน เป็นพลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคตสืบไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 439
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5404
Total views : 447098